Usługi jednorazowe


Prowadzenie pełnej księgowości:

 • do 30 dokumentów 300 – 800 zł
 • do 70 dokumentów 400 – 1000 zł
 • do 100 dokumentów 400 – 1500 zł
 • do 150 dokumentów 700 – 1800 zł
 • do 200 dokumentów 800 – 2000 zł
 • powyżej 200 dokumentów od 1000 zł

 

Ewidencja przychodów (ryczałt z podatkiem VAT):

 • do 30 dokumentów 100 – 150 zł
 • do 70 dokumentów 120 – 150 zł
 • do 100 dokumentów 150 – 200 zł
 • do 150 dokumentów 200 - 300 zł
 • do 200 dokumentów 250 – 300 zł
 • powyżej 200 dokumentów od 250 zł

 

Ewidencja przychodów (ryczałt bez podatku VAT):

 • do 30 dokumentów 40 – 130 zł
 • do 70 dokumentów 100 – 180 zł
 • do 100 dokumentów 150 – 230 zł
 • do 150 dokumentów 200 – 300 zł
 • do 200 dokumentów 230 – 370 zł
 • powyżej 200 dokumentów od 250 zł

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT:

 • do 30 dokumentów 50 – 200 zł
 • do 70 dokumentów 100 – 200 zł
 • do 100 dokumentów 150 – 400 zł
 • do 150 dokumentów 200 – 550 zł
 • do 200 dokumentów 250 – 600 zł
 • powyżej 200 dokumentów od 300 zł

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z ewidencją VAT:

 • do 30 dokumentów 100 – 250 zł
 • do 70 dokumentów 150 – 370 zł
 • do 100 dokumentów 200 – 400 zł
 • do 150 dokumentów 280 – 550 zł
 • do 200 dokumentów 350 – 600 zł
 • powyżej 200 dokumentów od 350 zł

 

Prowadzenie ksiąg handlowych jednostek pozarządowych (OPP):

 • do 50 dokumentów 450 - 500 zł
 • do 100 dokumentów 850 – 1000 zł
 • do 150 dokumentów 1000 – 1400 zł
 • do 200 dokumentów 1250 - 1800 zł

 

Pozostałe usługi księgowe:

 • Korekta deklaracji ZUS i US z winy klienta 30 - 125 zł/szt.
 • Numer statystyczny REGON 20 - 50 zł/szt.
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT 30 zł/poz.
 • Sporządzanie zakładowego planu kont 500 - 1000 zł/szt.
 • Wniosek o nadanie NIP 40 - 60 zł/szt.
 • Wystawienie noty korygującej 10 - 20 zł/szt.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 50 - 60 zł/szt.
 • Zestawienie księgowań na pojedynczym koncie 10 - 15 zł/szt.

 

Usługi kadrowo-płacowe

 • Korekta listy płac z winy Klienta 40 zł/szt.
 • Obsługa kadrowo-płacowa pracownika 30 zł/os.
 • Sporządzenie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę 50 zł/szt.
 • Sporządzenie regulaminu pracy 50 - 1300 zł/szt.
 • Sporządzenie świadectwa pracy 50 - 85 zł/szt.
 • Sporządenie umowy zlecenia/o dzieło 15 - 40 zł/szt.
 • Sporządzanie umów o pracę 20 zł/szt.
 • Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę 20 zł/szt.
 • Sporządzenie załącznika do umowy o pracę 20 - 40 zł/szt.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS 10 zł/szt.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 10 zł/os.
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS 30 zł/os.

 

Inne:

 • Sporządzenie zakładowego planu kont 500 - 1000 zł/szt.
 • Wniosek o nadanie NIP 40 - 60 zł/szt.
 • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy 15 - 60 zł
 • Zgłoszenie działalności w ZUS, zgłoszenie pracowników 40 zł/szt
 • Odbieranie dokumentów od klienta (cena za każdy odbiór) 50 - 100 zł
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS 30 - 100 zł/szt.
 • Przygotowywanie umów o pracę 10 - 30 zł/szt.
 • Rejestrowanie podmiotów gospodarczych w urzędach (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka cywilna) 100 - 1500 zł
 • Wypełnienie deklaracji podatkowych 30 - 100 zł.

 

 

y>