Polityka cenowa


Polityka cenowa naszego Biura przewiduje możliwość świadczenia usług jednorazowych (na podstawie osobnego zlecenie Klienta i negocjacji ceny) oraz usług stałych (na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług).

 

Ceny usług stałych uzależnione są od prowadzonych ewidencji oraz ilości dokumentów, podlegających ewidencjonowaniu:

- ryczałt ewidencjonowany bez VAT od 100,00 zł miesięcznie,

- ryczałt ewidencjonowany z VAT od 200,00 zł miesięcznie,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT od 200,00 zł miesięcznie,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT od 250,00 zł miesięcznie,

- księgi rachunkowe od 500,00 zł miesięcznie.

 

Cena za prowadzenia dokumentacji kadr i płac uzależniona jest od ilości pracowników.

 

W przypadku podmiotów nowozakładanych, z którymi zostanie podpisana umowa o świadczenie usług, przygotowanie dokumentacji rejestrowej dokonywane jest bez opłat.