Usługi stałe


W przypadku usług stałych, potwierdzonych umową, ceny ustalane są indywidualnie z Klientem jako całościowe wynagrodzenie za świadczone usługi. Ich wysokość zależy od:

  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • zakresu świadczonej usługi,
  • ilości dokumentów,
  • ilości pracowników zaangażowanych do wykonania zadania,
  • indywidualnych potrzeb klienta.

Całość wykonywanych usług wyszczególniana jest umowie.

 

y>